د یکشنبې د ماښام ۷ بجې

په میلبورن کې زموږ د افغاني ټولنې لخوا او په اړه محلي، ملي او نړیوال خبرونه، اوسنۍ چارې، مرکې او موسیقي.

7pm Sundays

Local, national and international news, current affairs, interviews and music, for, by and about our Afghan community in Melbourne.