Australijski osiguravači predviđaju da će premije ponovo porasti ove godine, usred sve veće zabrinutosti u pogledu troškova života i uticaja na stope inflacije u zemlji.

Ako je vaša premija osiguranja porasla u prošloj godini, niste sami. Prema poslednjim podacima Indeksa potrošačkih cena, prošlogodišnje premije osiguranja zabeležile su najveći rast cena od 2001.

Daniel Sedlarević Državni direktor Kauden osiguranja, Michael Sedlarević, podelio je uvid u to kako bi cena osiguranja mogla izgledati u budućnosti.

Michael Sedlarević je rekao, Dakle, postoji niz faktora koji dolaze u obzir kada govorimo o cenama osiguranja i kako bi to moglo izgledati u budućnosti. Očigledno je da cene osiguranja odražavaju nivo rizika na bilo kom tržištu. Dakle, očigledno to znači da će različite vrste osiguranja imati različite cene na osnovu toga koji su ti faktori rizika. U Australiji, tržište osiguranja predstavlja približno 2% tržišta osiguranja na globalnom nivou. Dakle, ono što znači da ono što se dešava na globalnoj osnovi ima uticaj ovde u Australiji na ono što radimo u ovom trenutku. Osiguranje na globalnom nivou je trenutno na onome što zovemo tvrdo tržište. Šta to znači? To znači da je kapital oskudan za osiguravače. Reosiguranje je teže dobiti, a apetiti za rizikom su niski, a svi ovi faktori utiču na cenu premija ovde u Australiji.

Daniel Sedlarević Postoje li neki važni faktori koji doprinose povećanju cena?

Michael Sedlarevic je rekao, U Australiji smo veoma, veoma skloni ekstremnim vremenskim uslovima. U stvari, znate, delovi Australije su među najviša ili tri najbolje rangirana mesta na svetu za požare. Svi znamo u kakvim uslovima živimo ovde. Imamo mnogo, mnogo ovih velikih prirodnih katastrofa. Stvari poput ekstremnih vremenskih uslova, požara, poplava, te vrste ishoda imaju ogroman uticaj na troškove osiguranja i premije. Lokacije sklone šumskim požarima i ciklonima zbog toga privlače veoma, veoma visoke premije. Dakle, to nije sjajno mesto za biti u ovom trenutku.

Daniel Sedlarević Izvršni direktor Covden osiguranja, Alan Tokeley, odgovorio je na tako visok rast troškova osiguranja.

Alan Tokeley je rekao, Kao i kod većine stvari, nije jedan faktor koji određuje cenu. Premije osiguranja su u stalnom porastu zbog brojnih faktora, koji uključuju stvari poput inflacije, što je, jednostavnije rečeno, trošak štete danas, koja će koštati više nego pre 12 meseci.

Drugo, hajde da pogledamo prirodne katastrofe. Australija doživljava više od svog poštenog udela prirodnih događaja. To uključuje požare, oluje, poplave, ciklone i stvari poput grada. Događaji 1 u 50 ili 1 u 100 godina se dešavaju češće.

I na kraju, pogledajmo nedostatak radne snage nakon katastrofe. Osiguravačima su potrebni kvalifikovani radnici da poprave i vrate na posao pogođene osiguranike kako bi obezbedili ovu radnu snagu, što zahteva od osiguravača da plaćaju tržišne stope koje su visoke zbog ponude i potražnje. Čak i tada, postoje značajna kašnjenja koja otežavaju troškove potraživanja zbog daljeg gubitka neobezbeđene imovine, pojave buđi i troškova privremenog smeštaja.

Daniel Sedlarević Podaci o indeksu potrošačkih cena za decembar za kvartal su otkrili, osiguranje i finansijske usluge su pokazale najveći rast cena tokom godine, pri čemu su cene osiguranja porasle za 16,2 odsto. Kako je to opravdano i da li će se ovaj broj promeniti u narednom decembarskom kvartalu?

Alan Tokeley je rekao, Kratkoročno gledano, domaće premije će nastaviti da rastu sličnom stopom dok se neki od ovih spoljnih faktora ne uspore ili normalizuju.