La esperanto grupo

La grupo ekelsendis ekde la kreado de la radiostacio 3ZZZ en 1989 dank’al la klopodoj de Stevislav Kanacki, kiu restis la piliero de la grupo ĝis sia retiriĝo en 2005. 

En la nuna teamo estas ses membroj kiuj duope preparas kaj prezentas la programon ĉiun lundon de la 1a pttm ĝis la 2a pttm:

tri parolantoj/ panelistoj Heather Heldzingen, Laszlo Farkas kaj Franciska Toubale

tri parolantoj  Karlo Egger, Marcel Leereveld kaj Matt Englezos.

La programo enhavas novaĵojn pri la Movado, intervjuojn kaj informojn pri diversaj kampoj kiel socio, medicino, teknologio, psikologio, la naturo kaj esperanta literaturo.

Ĝi prezentas ankaŭ la diversecon de la esperanta muziko. Plejparte de la kantoj kaj melodioj estas originale komponitaj en Esperanto.

Por kontakti la teamon, la retadreso estas [email protected] kaj la poŝtadreso estas 3ZZZ Esperanto-grupo leterkesto 1160 Brunswick, Viktorio 3056.

Se vi mistrafis la elsendon eblas auskulti ĝin rete el la retejo de la radiostacio www.3ZZZ.com.au aŭ www.esperanto.com.au, kie plie troviĝas priskribo de la enhavo de la elsendo.


Mondays 1pm – 2pm


De la maldesktro al la dekstro / from left to right Heather Heldzingen, Marcel Leereveld, Karlo Egger, Laszlo Farkas, Franciska Toubale. 

The esperanto group

The group started broadcasting from the creation of 3ZZZ in 1989 thanks to Stetislav Kanacki who remained the pillar of the group until he retired in 2005. 

The actual team has six members who in pairs prepare and present the programme on Mondays from 1pm to 2pm: three announcers/panelists Heather Heldzingen, Laszlo Farkas and Franciska Toubale and three announcers Karlo Egger, Marcel Leereveld and Matt Englezos.

The programme contains news about the Esperanto movement, interviews and information about society, medicine, technology, psychology, nature and Esperanto literature.

It also presents the diversity of Esperanto music. Most songs or compositions are originally composed in Esperanto. 

To contact the team the e-mail address is: [email protected] and the postal address: 3ZZZ radio Esperanto group PoBox 1160, Brunswick, Victoria 3056

If you missed the live programme, you can listen to it from the 3ZZZ website www.3ZZZ.com.au or from the archives www.esperanto.com.au, which provide also a description of the content of the programme.

What is Esperanto? Who speaks Esperanto? 

It is a planned language imagined and published by Ludovic Lazar Zamenhof in 1887. Zamenhof wants to be considered as the initiator of the language not the creator because from what he offered the language could evolve and remain whole following some basic rules. Today it is spoken on the five continents. Internet helps Esperanto speakers contact each other easily. 

Its success is based on the fact that Esperanto has all the qualities an international language should have according to the study of the American Philosophical Society of 1887:

  • it has a simple and natural grammar
  • phonetic spelling 
  • pleasant to the ear 
  • the root of most of the words come from Indo-European spoken by the Aryan people.

A variety of websites teach Esperanto. Among them www.duolingo.com  or lernu.net. There is also probably an Esperanto club near you.